Zámek Nossen

Zámek Nossen najdete na strmém ostrohu nad údolím Freiberské Muldy. Původní hrad je prvně zmiňován v roce 1185. Tehdejšími majiteli byli rytíři z Nuzzin. V roce 1315 koupil hrad míšeňský biskup Withego II. a společně s celým panstvím ho začal spravovat klášter Altzella.

Stal se sídlem opatů až do doby reformace a zrušení kláštera v roce 1540. Posléze ho vlastnili kurfiřtové a byl využíván ke správě vévodského panství a také jako lovecké sídlo pro vévody.

Během let 1555–1714 byl několikrát přestavován a také rozšiřován. V roce 1646 došlo ke zničení dřevěného padacího mostu kvůli požáru, ale místo něho byl postaven zcela nový. Roku 1682 ještě přibyla nová branská věž a v roce 1714 se zřídil nový příjezd po kamenném mostě se čtyřmi oblouky. V roce 1646 došlo ke zničení dřevěného padacího mostu kvůli požáru, ale místo něho byl postaven zcela nový. V roce 1775 přestal zámek sloužit kurfiřtům a v západním křídle se v roce 1787 zřídila pobočka věznice Zwickau. O sedm desítek let později obsadily zámek úřady a postupně se vystěhovaly do roku 1952. Zámek byl obýván a také tady sídlilo muzeum od roku 1954.

Sanace celého objektu byla započata v roce 1981. V prostorách muzea se odkryly původní malby na stěnách a došlo k jejich restauraci. Od roku 1996 se znovuotevřely výstavní prostory a ve sklepě pod „Frohnveste“ můžete navštívit expozici středověkých mučících nástrojů, které se na zdejším hradě používaly.