Prohlídkové okruhy

Během prohlídky se se podíváte do pokoje ozdobeného ptačím peřím. Moritzburger Federzimmer je mistrovským dílem a zároveň unikátním, co se týče evropského umění. Slavnostní lůžko Augusta Silného pokrývají skoro dva miliony barevných ptačích per. Povídá se, že šlo o trůn mexického krále či součást indické domácnosti. Generace indiánských otroků se pustily do zpracování milionů jihoamerických ptačích pírek. Potom postel obdržel August Silný od španělského krále. Jednalo se o cenu za účast na býčích zápasech. Co je skutečně pravdy na těchto historkách, to se zatím nepodařilo dopátrat.

Dalším lákadlem prohlídky jsou kožené tapety s velkoformátovými kresbami a ornamenty. Místnosti tak vypadají jako obrázková kniha s vyjádřením antické mytologie. Na Moritzburgu najdete nejvíce barokních kožených tapet na světě. Původně šlo o šedesát místností, ale do současnosti se dochovalo jedenáct pokojů s koženými tapetami. Centrem obrazů je bohyně lovu Diana. Tapety se restaurují milimetr po milimetru.

Zámek Moritzburg je úzce spjatý s lovem a honitbami a nemůže chybět něco s loveckou tématikou. Na zámku najdete jednu z největších sbírek trofejí v Evropě. Ukojit svou loveckou vášeň sem přijížděla saská panovnická dynastie a její významní hosté. Během 18. století se tady za vlády kurfiřta Friedricha Augusta I. Saského pořádali i veselé oslavy na ukončení lovů. Mezi exponáty spatříte paroží vyhynulého veledaňka a legendární parohy 66teráka.

Zámek Moritzburg

Historisches Porzellanquartier je expozice zaměřena na porcelán a v uplynulých letech si prošla stavebními a restaurátorskými pracemi. Připraveny jsou čtyři výstavní prostory s hodnotným porcelánem. Připraveny jsou různé porcelánové kousky – míšeňského, čínského a japonského porcelánu.

Dále se na zámku podíváte na nábytek, malby, dvorní kulturu bydlení a stolování v 18. století, na lustry, sametové potahy stěn.

Zámecký park

Na zámecký park se vztahovalo hned několik plánů výstavby, ale jelikož se August Silný věnoval projektu jako jednomu z posledních, zůstaly představy z velké části nedokončené. Kurfiřt zemřel v roce 1733, ale díky současné rekonstrukci se mohl park zrekonstruovat podle návrhu z roku 1740. Bažiny byly přeměněny na park a rybníky – Horní velký, Dolní velký a Zámecký. Právě tento rok se pustil do realizace August III. za dohledu vrchního zemského stavitele Johanna Christopha Knöffela. K parku přiléhala na západní straně myslivna, která se rozrostla o oboru obklopenou zdí. Realizace byla pravděpodobně jen částečná, protože pak se objevily další návrhy z roku 1757. K dalším přestavbám zřejmě nedošlo díky sedmileté válce. Plány se začaly uskutečňovat až během 19. století. Vysadily se vzácné rostliny a podoba nabrala romantický směr. Zámecká zahrada zůstala stranou zájmu a k rozhodnutí o obnově barokní zahrady došlo až v roce 1990.

U Dolního velkého rybníka vznikl rokokový Fasanenschlösschen (cca 2,5 km od zámku). Pavilón o jednom patře vznikl za Augusta Silného, ale rozsáhlá přestavba se realizovala v době panování vnuka Augusta – kurfiřta Fridricha Augusta III., šlo o konec 18. století. Pavilon se pod vedením architekta Johanna Daniela Shadeho přetvořil na rokokový o dvou patrech. Fasanenschlösschen – bažantí zámeček má čínský styl a vytvořil centrum velké bažantnice. Na rybníku vznikl i přístav s molem a maják. Komplex dotváří Venušiny studny, budovy na uskladnění ptačích sítí a dvorní kuchyně.

Moritzburg - zámecký park

Víte, že v Západních Čechách naleznete jeden z nejpůsobivějších českých hradů? Hrad Loket se tyčí nad řekou Ohří a patří mezi top místa regionu.