Z historie zámku Moritzburg

O založení zámku se postaral vévoda Mořic Saský. Zámek nese jeho jméno – Mořic – Moritz. Zámek byl postaven na žulovém vrcholku v honebním lese Friedewald v roce 1542. Místo bylo bohaté na zvěř a lovecký zámeček na renesanční styl. K pojmenování po vévodovi došlo až později. O zámek se zajímala hlavně saská lovecká společnost.

Zámecká kaple vznikla v roce 1661 pod vedením kurfiřta Johanna Georga II. V době korunovace Augusta Silného na polského krále se kaple vysvětila na katolickou a i v současnosti se zde pořádají pravidelné bohoslužby. Roku 1723 se pustil do velké přestavby a renesanční nádech se proměnil ve zcela barokní lovecký zámeček a letohrádek. August Silný si přizval na tento projekt Matthäuse Daniela Pöppelmanna. Kromě samotné přestavby budovy vznikly nové rybníky a obory. Mezi nimi i nová bažantnice na východ od zámku. Nejlepší saští řemeslníci a umělci se snažili odvádět tu nejlepší práci v interiérech o sedmi sálech a více než dvou stovkách místnostech. Stavba skvěle ladila s okolní krajinou. Jakmile August Silný zemřel, přestavba skončila s jeho smrtí.

K dalším stavebním úpravám se odhodlal až kurfiřtův pravnuk okolo roku 1800. Mohl vzniknout Fasanenschlösschen – Bažantí zámeček. Rovněž se zrodil přístav s majákem a molem na rybníku Niederer Großteich Bärnsdorf. Od roku 1933 zámek využíval wettinský princ Ernst Heinrich Saský jako své sídlo. Zůstal zde až do roku 1945, kdy byl zámek vyvlastněn. Zajímavostí je, že E. H. Saský a jeho synové zakopali v zámeckém parku několik z nejhodnotnějších uměleckých pokladů. Bohužel, sovětská armáda většinu z pokladů objevila a odvezla je. V roce 1996 ovšem nalezl amatérský archeolog několik beden se šperky s drahokamy.

Zámek Moritzburg v roce 1882