Albrechtsburg – Míšeň

Hrad Albrechtsburg je už od roku 1881 známý jako muzeum a památník saské historie a dějin saských knížecích rodů. Původní stavba byla gotická a pozdně gotický zámek byl vybudován během let 1471 – 1500 na severovýchodní části gotického hradního paláce. Stavbu tvořila tři křídla, každé o třech patrech. Kurfiřtský dvůr mohl být tedy spokojený s dostatkem místa. Chvíli po skončení stavby se sídlo míšeňských vévodů – saských kurfiřtů přesunulo do Drážďan a  Albrechtsburg se stal méně významným a postupem času upadl úplně. Za třicetileté války došlo hned k jeho několika poškozením.

V roce 1676 se poprvé nazval jménem svého stavebníka – kurfiřta Albrechta.  Přišly roky 1710 – 1863 a v této době se Albrechtsburg stal sídlem slavné porcelánové manufaktury. V roce 1813 však ještě zažil zničující požár. K rozsáhlejším opravám došlo až po přesunutí porcelánky do nových prostor. Během let 1864 – 1870 se tedy Albrechtsburg trochu proměnil díky novogotickým nástěnným malbám ve většině místnostech. V této době se rovněž zpřístupnil veřejnosti.

Po roce 1945 se ve třetím patře instalovaly zbytky sbírky saského románského a gotického umění, které se dochovaly po zničení paláce v Grosser Garten v Drážďanech. I v současnosti se tady soustředí na restaurátorské práce, ale návštěvnické okruhy nejsou díky tomu nijak ohroženy – vše probíhá za provozu. Celkem tu najdete 128 místností s celkovou plochou 9000 m2. Hradní prostory často ožívají různými výstavami, divadelními představeními, koncerty nebo středověkými trhy.